Karitsan varhaiskasvatus - Kasvatukselliset painotukset

Rytmi

Asioiden rytminen toistuminen päivien, viikkojen, kuukausien ja vuoden kierrossa tuo selkeyttä lapsen elämään, edistää terveyttä ja luo turvallisuutta. Vuoden juhla-ajat ja eri vuodenajoille ominaiset työt kantavat toimintaa ja jäsentävät aikaa lapsen kehitysvaihetta vastaavalla tavalla.

Jäljittely

Pieni lapsi oppii pääasiassa jäljittelemällä. Lapsen on siis nähtävä ja koettava ympärillään mahdollisimman paljon ihmisen tekemää työtä, johon hän voi vapaasti liittyä. Kodintöiden lisäksi painotamme Karitsassa taiteellista toimintaa ja liikkumista.

Vapaa leikki

Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa vapaata leikkiä pidetään keskeisenä kehityksessä ja oppimisessa. Vapaassa leikissä lapsi muokkaa ympäristön kokemukset omiksi kyvyiksi ja taidoiksi. Lapsi siis hallitsee leikissä ulkomaailmaa eikä päinvastoin.

Leikki on lapsen omaehtoinen tapa oppia. Leikin suunnittelussa ja itse leikissä harjaantuvat mm. ongelmien luova ratkaisu, pitkäjännitteisyys, motoriikka, yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot sekä kekseliäisyys. Leikin katsotaan lisäksi luovan perustaa aikuisiän tahdonvoimaiselle ja aloitekykyiselle ajattelulle. Päiväkodissamme on siis ohjatun ja aikuislähtöisen toiminnan lomassa varattu paljon aikaa lasten vapaalle leikille.

Mielikuvitus

Taiteellinen toiminta - maalaus, piirtäminen, muovailu, eurytmia, nukketeatteri, sadut - elävöittää mielikuvitusta ja tukee emotionaalista ja sosiaalista kehitystä. Myös leikkivälineiden on vahvistettava mielikuvitusta: ne ovat muodoiltaan viitteellisiä ja antavat näin tilaa mielikuvitukselle. Kun lapsen mielikuvitus on hyvin ravittu, eikä lasta ole kuormitettu abstraktille tasolle jäävällä opetuksella, nousevat ajattelun rakenteet voimakkaina ja selkeäpiirteisinä kouluiässä.

 


Steinerpäiväkoti Karitsa, Tuhkimontie 10 I, 00820 Helsinki, Puh. 045 1677 600, kartta