Varhaiskasvatus - Ympäristö

Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa painottuu ympäristön merkitys. Lapsen kehitystä tukeva ympäristö on turvallinen ja suojaa antava. Samalla se tarjoaa monipuolisia virikkeitä omaehtoiseen oppimiseen leikin kautta tapahtuvana elämäntaitojen harjoitteluna. Kun kasvattaja hoitaa ympäristöä ja tekee kodin töitä, hän antaa lapselle paitsi virikkeitä leikkiin, myös mahdollisuuden kokea ja eläytyä inhimilliseen ja mielekkääseen työntekoon.

Ympäristön materiaalien, värien, muotojen ja “äänimaiseman” valinnalla ehkäistään aistien ylikuormittamista. Mm. luonnonmateriaalit ja hennot värit ovat osa steinerpedagogista varhaiskasvatusta.

Koska pieni lapsi oppii jäljittelemällä, on kasvattaja tärkeä osa oppimisympäristöä. Kasvatuksen perusta on kasvattajan oma itsekasvatus ja hänen pyrkimys terveellisesti esikuvalliseen toimintaan. Lisäksi luottamuksellinen ja turvallinen lapsen yksilöllisyyttä kunnioittava ilmapiiri vahvistaa lapsen itsetuntoa ja rakentaa elämän perustaa

 


Steinerpäiväkoti Karitsa, Tuhkimontie 10 I, 00820 Helsinki, Puh. 045 1677 600, kartta